Autor

Motto Musicalu „Przerwana Cisza”

„Pacjenci mówili o tym „cud”.
Inni pisali o tym „cud”.
Tak, to cud…
To cud Nauki, Techniki
i Medycyny
przerwał ich ciszę.
Oni dziś słyszą, słyszą!

Leczenie całkowitej i częściowej głuchoty – wrodzonej lub nabytej w każdej chwili naszego życia stanowiło jedno z największych wyzwań dla nauki i medycyny. Słuch jest bowiem podstawą rozwoju komunikacji międzyludzkiej, mowy i inteligencji człowieka, a muzyka jest największym wsparciem w kształtowaniu tych umiejętności. Przerwanie każdej ciszy, która izoluje człowieka, jest wielkim osiągnięciem terapeutycznym. W procesie budowania inteligencji człowieka muzyka odgrywa niezwykle istotne znaczenie od 21. tygodnia życia w łonie matki. Muzyka jako forma terapii była wykorzystywana od czasów starożytnych. Współczesna medycyna kliniczna często sięga do określonych jej rodzajów, by wspierać rozwój współczesnych społeczeństw i każdego człowieka oddzielnie. Otaczająca nas od urodzenia cisza lub cisza powstała w dowolnej chwili naszego życia niesie ze sobą wielkie problemy i ograniczenia. Jej przerwanie dla tych, którzy tego doświadczyli kojarzy się z cudownym ozdrowieniem. Obserwacja moich pacjentów – tych najmniejszych kilkumiesięcznych, którzy urodzili się głusi oraz wszystkich innych, starszych, zwłaszcza seniorów, którzy wyszli ze świata ciszy – stała się inspiracją do napisania kolejnych poświęconych im wierszy i opowiadań. Złożyło się to na bogaty dorobek dotyczący tematu ciszy i dźwięku oraz na zawartość scenariusza musicalu „Przerwana Cisza” Dziękuję każdemu, kto okazał swoje zainteresowanie tym niezwykle ważnym problemem, który dotyka ok. 1 mld. ludzi na świecie. Dziękuję wybitnym artystom – prof. Krzesimirowi Dębskiemu i Michałowi Znanieckiemu za okazane zaufanie i podjęcie przygotowania oprawy muzycznej i reżyserii musicalu. Dziękuję dyrekcji Warszawskiej Opery Kameralnej za chęć zorganizowania środków i pokazania tego przedsięwzięcia na deskach swojej sceny. Problemy ze słuchem i wynikające z tego faktu uciążliwości w codziennym życiu znalazły swój wyraz w partiach mówionych i śpiewanych musicalu. To są również sceny z naszego życia. Żywię nadzieję, że wielu widzów odnajdzie tam siebie lub swoich bliskich i znajomych. Ich losy pokazują, jak można pokonywać różne problemy, by cieszyć się życiem i tym, co nam podczas spektaklu i w duszy gra. Pisząc scenariusz i te słowa chciałbym oddać wielki hołd tym, którzy wyszli z ciszy, rozwinęli lub wzbogacili swoją mowę oraz pokazali swoje umiejętności artystyczne drzemiące w każdym z nas. Zapraszam na wspaniały spektakl z udziałem moich pacjentów, który zawiera głębokie treści dotyczące słuchu i mowy unoszące się na skrzydłach muzyki.

Pozdrawiam serdecznie
Profesor Henryk Skarżyński


Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński – otochirurg i specjalista z  otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Konsultant Krajowy ds.  Otorynolaryngologii.

Pierwszy w Polsce wszczepił implanty słuchowe – lecząc różne wrodzone i nabyte przypadki głuchoty i głębokiego niedosłuchu w tym – ślimakowe (1992), implanty do pnia mózgu (1998), ucha środkowego (2003). W 2002 opracował program i zoperował pierwszych w świecie dorosłych i dzieci z częściową głuchotą. W ostatniej dekadzie przeprowadził liczne pierwsze w świecie operacje łączenia słuchu elektrycznego i naturalnego szczególnie adresowane do powiększającej się systematycznie grupy senioralnej we współczesnych społeczeństwach. Autor polskiej szkoły otologii w nauce światowej. Organizator budowy i działania oraz dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2002-2018). W  latach 1993-1998 opracował programy wczesnego wykrywania wad słuchu u  noworodków i był jednym z sygnatariuszy Europejskiego Konsensusu Naukowego w  Mediolanie (1998). W imieniu polskiej nauki i medycyny zrealizował badania wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci szkolnych w 20 krajach Azji, Europy, Afryki i Ameryki Pd. W  Polsce realizuje Wielospecjalistyczny Program Wspierania Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”, którego celem jest kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków i solidarności międzypokoleniowej. Od ponad 20 lat wykonuje najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

Inicjator programów „Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w  krajach europejskich” – głównego priorytetu prezydencji Polski w UE i Konkluzji Rady Europy. Autor ponad 4000 publikacji i innych doniesień zagranicznych i krajowych, realizator operacji pokazowych w Europie, Azji i Ameryce Pd. Inicjator organizacji światowych centrów doskonałości HEARING. Prezydent 3 kongresów światowych, 2 kontynentalnych i ponad 100 konferencji międzynarodowych, które odbyły się w Polsce – w tym 5 poświęconych muzykoterapii.

Od 5 lat organizator Międzynarodowych Festiwali Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, w  których występują osoby głuche i głęboko niedosłyszące, które odzyskały słuch i rozwijają swoje umiejętności artystyczne.

Członek najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. jako pierwszy Polak jest członkiem jednego z najstarszych amerykańskich towarzystw naukowych– towarzystwa otologicznego.  

Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN.

Laureat ponad 200 nagród m.in.: państwowych – Prezydenta i Premiera RP, resortowych wielu ministerstw; organizacji gospodarczych – „Wybitny Polak” (Teraz Polska), Oskar 20-lecia Polskiego Biznesu, (Polski Klub Biznesu), Specjalna Perła Polskiej Gospodarki; międzynarodowych kapituł – Order Uśmiechu, Order ECCE HOMO, Statuetka „Orła Białego”; wyróżnień – „Człowiek Wolności” 25-lecia Odzyskania Niepodległości, Honorowy Obywatel Warszawy i miasta Czyżew; odznaczeń  m. in.: Prezydentów RP, Gruzji, Ukrainy, Króla Belgii, Papieża Franciszka i Prymasa Polski, dwukrotny laureat i jeden z liderów rankingów najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie (Puls Medycyny). Profesor Honorowy Uniwersytetów: USA, Mołdawii i Kirgistanu, doktor honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytetów: Warszawskiego i Marii Skłodowskiej-Curie. Prof. H. Skarżyński jest autorem licznych scenariuszy filmów dokumentalnych, instruktażowych, wierszy okolicznościowych, tekstów piosenek, spektakli okolicznościowych i pokazów, współautorem programu muzykoterapii i wpływu muzyki w rozwoju współczesnych społeczeństw. Pierwsze wiersze zaczął pisać w liceum, wtedy też powstał pierwszy scenariusz trzyaktowej sztuki teatralnej i własnoręcznie zrobiona gitara elektryczna.